Paus

På grund av det pågående Corona-utbrottet gör jag nu en paus i verksamheten.Välkommen tillbaka senare. 
Tag hand om dig. 
Vänliga hälsningar, 
Alexandra