Klangmeditation

Med hjälp av skålarnas klanger kontaktar vi enskilda chakran. Chakran är olika energicentra som ligger längs kroppen som pärlor på en tråd. Varje chakra fungerar som en kanal i  livets energiström som förbinder oss med såväl jorden som kosmos. Vår intention är att "öppna upp" kanalerna för ett fritt flöde.

Därefter "Klangbad".
Jag slår dels på skålar med subtila klanger och övertoner, dels på den mer "storslagna" gongen.  Efter klangbadet stannar vi upp en stund i tystnad.

Om du vill kan du sedan stanna på en kopp te. 

V.g. medtag eget liggunderlag/yogamatta, samt egen kudde och filt.

Max 6 deltagare

Hjärtligt välkommen!/ Alexandra