Akupressur


Akupressur bygger på "Traditionell kinesisk medicin" .

Man utgår från 14 olika "strömmar" av energi , s.k meridianer, som normalt skall flöda fritt i kroppen.

Vid fysisk eller psykisk skada kan blockeringar uppstå i ett eller flera meridianflöden. Dessa blockeringar kan ge upphov till störningar i kroppens organfunktioner.
De kan också bidra till känslomässig obalans. Akupressören trycker på de punkter på meridianerna som relaterar till skadan, och löser på så vis upp blockeringarna.
Organen fungerar på sikt bättre, och obehag och smärta kan lindras.

Inom akupressur använder man sig av samma punkter som inom akupunktur, men i stället för att kontakta punkterna med nålar, trycker akupressören på dem med fingrarna.