Klangmassage

Genom att slå mjukt på handsmidda metallskålar skapas klanger och vibrationer.
Skålarnas olika storlek och utfomning ger olika toner. De är noga stämda för att skapa resonans i kroppens olika chakran (energicentra). Massören ställer skålarna på klientens kropp och slår mjukt på dem med en filtpinne.  Massören kan också
låta skålarna klinga i klientens aura. Blockeringar får möjlighet att vibrera loss.

Bra vibrationer

På bilden ser man en vibrerande klangskål fylld med vatten. Vibrationerna gör att vattnet krusar sig. På liknande sätt aktiveras vår kropp vid en klangmassage. Så består våra kroppar till största delen av vatten. En klangmassage kan kännas som att bada i klanger. Avslappnande och harmoniskt.