Soullife-terapi

Detta är en holistisk terapi som har utvecklats av terapeuterna Lasse och Eva Fasth.
 Den syftar till att du skall känna dig trygg inom din kropp. När du är det har du bra 
förutsättningar att komma i kontakt med de signaler din kropp och din själ vill ge dig.

Trauman och existensiella frågor får utrymme att bearbetas. Din egen läkande kraft och intuition aktiveras. Du kan hitta ditt fokus så att du kan stå stadigt, även när livet
utmanar dig med storm.

Inom Soullife-terapin arbetar jag med:

  • Avslappning - Stresshantering. Praktiska övningar för att finna tryggheten inom den egna kroppen.
  • Auraterapi - Healing i aurans olika skickt där vi subtilt kommer i kontakt med de olika "energikroppar" som är sammanlänkade med din fysiska kropp, dina sinnen, dina känslor, dina tankar, och med "alltet".  I samtliga energikroppar kan blockeringar sitta, och samtliga energikroppar påverkar din fysiska, kemiska kropp.
  • Vissa metoder och positioner hämtade från Kraniosakral terapi

  • Visualiseringar
  • Samtalsterapi
  • Intuitiv massage
  • Affirmationsterapi
  • Bildterapi
  • Klang/toning/musik
  • Meditation